top of page

Om det å bruke guide - info til deg som gjest

En fjellfører har sikkerheten som første prioritet. Det er likevel et samspill mellom gjest og fører som bringer dem trygt frem. Føreren er ansvarlig for å opplyse om farer, være transparent om valg som tas, og veilede gjesten så godt som mulig.

Gjesten har ansvar for å opplyse føreren om alt som kan være av relevans for sikkerheten og gjennomføring av turen. Det kan være høydeskrekk, allergier, hjertesykdommer etc. Hvis gjesten føler seg ukomfortabel, så er det gjestens plikt å opplyse føreren om dette slik at tiltak kan iverksettes. 

Føreren har siste ord i alle avgjørelser som tas undervegs. Med andre ord kan føreren bestemme seg for å avbryte eller endre turen hvis forhold eller form ikke samsvarer med målene. Alle avgjørelser forsøkes å gjøres så åpent og ryddig som mulig.

Ved å delta på arrangementer i regi av Bergtagen bekrefter du samtidig at du aksepterer premissene for arrangementet. Dette gjelder for din del i tillegg til det som er nevnt ovenfor:

- Egen reiseforsikring som dekker ekstremsport.

- Alltid respektere og forholde deg til instruksene som blir gitt undervegs av guide eller instruktør.

- Vise naturen og dine medmennesker respekt og høflighet.

Fra vår side plikter vi å:

- Stille med kvalifiserte instruktører og guider som har kompetanse og ferdigheter til å gjennomføre ønsket aktivitet

- Sørge for at alle våre instruktører og guider har ansvarsforsikring gjennom NORTIND eller tilsvarende.

 

Generelle bookingvilkår

  • Avbestilling frem til 21 dager før tur/kurs gir full refusjon.

  • Ved avbestilling mellom 21 og 10 dager før tur, vil halve beløpet bli refundert.

  • Avbestillinger som skjer mindre enn 10 dager før avtalt tidspunkt for tur/kurs gir ingen refusjon

  • Avbestillinger må gjøres skriftlig på e-post.

  • Hvis arrangementet avlyses av Guiden/Bergtagen(f.eks ekstremvær eller syk guide) refunderes hele belløpet. Bergtagen kan derimot ikke refundere reise/overnatting eller andre kostnader i sammenheng med arrangementet.

Vær og forhold

  • Påbegynt tur som må avbrytes på grunn av vær gir ingen refusjon.

  • Hvis vær/forhold gjør den planlagte turen dårlig egnet vil guiden komme opp med et bedre alternativ. Det kan være en annen føringstur eller kurs om ønskelig.

  • Hvis været er så dårlig at det ikke er mulig å gjøre noe som helst utendørs(ekstremvær) avlyser guiden og det gis full refusjon.

bottom of page
Book Now Book Now