top of page

Om det å bruke guide - info til deg som gjest

En fjellfører har sikkerheten som første prioritet. Det er likevel et samspill mellom gjest og fører som bringer dem til toppen. Føreren er ansvarlig for å opplyse om alle farer, være transparent om valg som tas, og veilede gjesten så godt som mulig.

Gjesten har ansvar for å opplyse føreren om ting han har interesse av å vite. Det kan være høydeskrekk, allergier, hjertesykdommer etc. Hvis gjesten føler seg ukomfortabel, så er det gjestens plikt å opplyse føreren om dette slik at tiltak kan iverksettes. 

Føreren har siste ord i alle avgjørelser som tas. Med andre ord kan føreren bestemme seg for å avbryte turen hvis forhold eller form ikke samsvarer med målene. Denne avgjørelsen forsøkes å gjøres så åpent og ryddig som mulig overfor gjesten. Ny tur eller alternativ tur vil da bli foreslått.

Ved å delta på arrangementer gjennom BMG bekrefter du samtidig at du aksepterer premissene for arrangementet. Dette gjelder for din del i tillegg til det som er nevnt ovenfor:

- Egen reiseforsikring som dekker ekstremsport.

- Alltid respektere og forholde deg til de instruksene som guide eller instruktør bestemmer.

- Vise naturen og dine medmennesker respekt og høflighet.

Fra vår side plikter vi å:

- Stille med kvalifiserte instruktører og guider som har kompetanse og ferdigheter til å gjennomføre ønsket aktivitet

- Sørge for at alle våre instruktører og guider har ansvarsforsikring gjennom NORTIND eller tilsvarende.

- Ved mislighold av sikkerhet ellet uvøren framferd plikter BMG å ettergå guiden eller instruktørens oppførsel.

Bookingvilkår for kurs

  • Kurs i regi av BMG er ikke bekreftet før bookinggebyr på kr.1000,- er betalt.

  • Faktura på resterende beløp sendes ut fortløpende.

  • Kurs må være fullstendig betalt innen 21 dager før kurs- eller turstart.

  • Bookinggebyr vil ikke bli refundert.

 

 

Generelle bookingvilkår

  • Ved avbestilling mellom 21 og 10 dager før tur, vil halve beløpet bli refundert.

  • Avbestillinger som skjer mindre enn 10 dager før avtalt tidspunkt for tur/kurs vil ikke bli refundert, med mindre kanselleringen skjer fra BMG sin side.

  • Avbestillinger må gjøres skriftlig på e-post.

Værforhold

  • Påbegynt tur som må avbrytes på grunn av vær gir ingen refusjon.

  • Hvis vær/forhold gjør den planlagte turen dårlig egnet vil guiden komme opp med et bedre alternativ. Det kan være en annen føringstur eller kurs om ønskelig.

  • Hvis været er så dårlig at det ikke er mulig å gjøre noe som helst utendørs(ekstremvær) avlyser guiden og det gis full refusjon.

bottom of page
Book Now Book Now