Om det å bruke guide - info til deg som gjest

En fjellfører har sikkerheten som første prioritet. Det er likevel et samspill mellom gjest og fører som bringer dem til toppen. Føreren er ansvarlig for å opplyse om alle farer, være transparent om valg som tas, og veilede gjesten så godt som mulig.

Gjesten har ansvar for å opplyse føreren om ting han har interesse av å vite. Det kan være høydeskrekk, allergier, hjertesykdommer etc. Hvis gjesten føler seg ukomfortabel, så er det gjestens plikt å opplyse føreren om dette slik at tiltak kan iverksettes. 

Føreren har siste ord i alle avgjørelser som tas. Med andre ord kan føreren bestemme seg for å avbryte turen hvis forhold eller form ikke samsvarer med målene. Denne avgjørelsen forsøkes å gjøres så åpent og ryddig som mulig overfor gjesten. Ny tur eller alternativ tur vil da bli foreslått.

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

+47 48051147